UPRAVNI ODBOR

Nikola Pejović,

Finveo

Enes Banda,

EuroMix

Beton

Harun Ljuca,

Mikro

Mont

Zoran Đikanović,

Univerzitet Donja Gorica


Marko Nišavić,

Preduzetničko Gnijezdo

UDG

Milica Daković,

E3

Consulting

Andrija Ćetković,

Infinity marketing


Dejana Čelebić,

Čelebić

Company

Balša Čavlović,

PLC

Morača

Anton Jurovicki,

COINS