Studentski Biznis Centar studentska je organizacija koja u proteklih 12 godina sprovodi programe preduzetničkog učenja mladih.

Univerzitet Donja Gorica strateški je partner DMuCG tima u polju preduzetništva i novacija. 

Nastala je sa misijom pospješivanja preduzetničkog obrazovanja i duha među mladima. 

UDG godinama pomaže razvoj generacija mladih lidera i stvaralaca, usmjeravajući svoje kapacitete ka školovanju naraštaja koji oblikuju budućnost.

 

Ciljevi organizacije SBC su osmišljavanje i realizacija preduzetničkih ideja i programa, obezbjeđivanje stručnih praksi i sezonskih poslova za studente, organizovanje javnih rasprava, naučnih i konsultativnih savjetovanja…

DMuCG Tim ima privilegiju da sarađuje sa profesorima i stručnjacima ovog Univerziteta, koji je u 2022. godini ostvario strateško partnerstvo sa Arizona State University-em. 

thinheavy