Dragi naši nastavnici, godinu dana programa učenička kompanija u Crnoj Gori je uspješno iza nas!

Naime nakon uspješno sprovedenog procesa prijave zainteresovanih obučenih nastavnika (oktobar 2022) i registracije prvih učeničkih kompanija, započeli smo sa aktivnostima implementacijom programa u srednjim školama (novembar 2022). Nakon toga već od decembra 2022. god. preko 25 učeničkih kompanija, iz 15 srednjih škola i 11 gradova, počelo sa aktivnim radom, uz mentorstvo svojih nastavnika. Nastavnici su povodom a prije početka implementacije UK programa detaljno proučili priručnik sa instrukcijama, kalendar – ciklus implementacije, primjere biznis plana i sve ostale važne dokumente a kako bi se adekvatno pripremili i dali odgovore učenicima na sva pitanja.

Tokom implementacije programa i pokretanja prvih učeničkih kompanija u Crnoj Gori bilo je puno uspjeha ali i izazova nedoumica i problema. Počev od potpisivanja sporazuma između organizacije i škole, preko nedovoljno definisanih pravila i procedura pokretanja i upravljanja kompanijom, finansiranja na programu, izlaska na tržište, ugovaranja prvih prodaja, korištenja podrške putem konkursa na nacionalnim pozivima, učešća na međunarodnim prilikama a upućenim od DMuCG!

Upravo imajući pomenuto u vidu, kao i činjenicu da je u pitanju prva godina realizacije programa i JA – Junior Achievement metodologije u Crnoj Gori, odlučili smo da već od marta 2022. godine krenemo sa pripremnim treninzima onih učeničkih kompanija koje su ušle u kontinuirani rad i rast u svojim školama. Tako su, sedmicama zaredom, a u mentorstvu profesora sa univerziteta i ljudi iz biznis sektora, učeničke kompanije prolazile više trening faza i pripremale se tako za prvi nastup i predstavljanje svoje kompanije, sve u mentorstvu i dogovoru sa prof. dr Nenadom Vujadinovićem i Markom Nišavićem, u aprilu mjesecu. Pomenuti treneri su sa strateškog, komunikološkog, kao i marketing i finansijskog aspekta, ispratili sve prezentacije i dali učeničkim kompanijama finalne instrukcije za preostalih mjesec dana pripreme, a do nacionalnog takmičenja učeničkih kompanija!

Prvo nacionalno takmičenje u Crnoj Gori odigralo se 8-9. maja 2022. god, na Cetinju i u Podgorici. Okupilo je gotovo 20 najboljih učeničkih kompanija u Crnoj Gori, čiji su predstavnici kroz scenske prezentacije, sajamsko predstavljanje ali i intervju sa članovima stručnog žirija, predstavili svoje djelatnosti i vrijednosti po kojima se odvajaju u odnosu na konkurenciju. Na sajmu su proglašene tri najbolje učeničke kompanije, koje su dobile priliku da učestvuju na najvećem virutelnom sajmu kompanija u Evropi – “GEN-E Virtuel Expo 2022, dok je pobjednik nacionalnog takmičenja – učenička kompanija OBEX, predstavljajući Crnu Goru probila led i ostvarila sjajne rezultate na evropskom takmičenju CoYC – Company of the Year Competition 2022”, od 13-15. jula u Talinu.

Na kraju Vas molimo da imate u vidu da je sve ovo realizovano od strane mladih, UDG studenata između 18 i 25 godina, koji su kao volonteri dali punu podršku u pokretanju organizacije i prvih učeničkih kompanija u Crnoj Gori, a zbog čega nam je i Upravni odbor obezbijedio finansijsku podršku za prvu godinu rada. Upravo zbog toga, i pored svih pomenutih izazova i prepreka koje smo uspješno prevazilazili, imamo razloga da budemo ponosni. Ponosni kao DMuCG tim, ali prije svega Vi nastavnici koji ste sve to više nego hrabro i odgovorno iznijeli, i čestitamo Vam na tome!

Stoga, na kraju Vas pozivamo da sa implementacijom programa, zajedno, nastavimo i ove godine!

Sve nastavnike koji su zainteresovani da nastave ili otpočnu sa implementacijom programa za koji su obučeni, molimo da se prijave putem forme u nastavku i to najkasnije do 30. oktobra 22. godine. Nakon toga, prosljeđujemo Vam važne materijale i instrukcije. Očekujemo prijave! DMuCG tim!