Ako si učenik, mi te učimo kako da razviješ ideju za svoj biznis, upravljaš svojom kompanijom kao i novcem koji ti ona donosi.

Ako si nastavnik, olakšaćemo ti kako da preneseš znanje koje je neophodno da bi se kod mladih razvio osjećaj za preduzetništvo i finansijska pismenost.

Organizacija Dostignuća Mladih u Crnoj Gori intenzivno sarađuje sa predstavnicima realnog biznis sektora. Kroz saradnju sa predstavnicima privrede zajednički radimo na razvoju obrazovnih programa koji usklađuju znanje i vještine mladih ljudi sa potrebama tržišta, uz to dobijajući tehničku, stručnu i finansijsku podršku naših biznis partnera.

Puna integracija biznis, akademskog i civilnog sektora u naš program aktivnosti je i preduslov i potvrda kvaliteta rada našeg tima, koji i ovim putem koristi priliku da pozove predstavnike crnogorske privrede na zajedničko pronalaženje modaliteta saradnje u cilju osiguranja rasta i razvoja crnogorskog društva!

554878
srednjoškolaca
NASTAVNIKA
NASTAVNIKA
STARTUP TIM
STUDENATA
MENADŽERA I

DIREKTORA

KOMPANIJA


UNIRVEZITETSKIH

PROFESORA I

SARADNIKA12146
55
959187volontera učestvovalo u realizaciji preduzetničkih inicijativa tokom 11. godina

podržalo preduzetničke inicijative u prethodnih 11. godina

uzelo učešće u nekoj od preduzetničkih takmičenja i inovativnih kampova

prošlo obuku iz oblasti preduzetničkog obrazovanja

srednjih škola pohađalo konferenciju o izazovima razvoja preduzetništva

osnovaca, srednjoškolaca i studenata podržan u realizaciji preduzetničkih ideja

dalo podršku u pripremi

preduzetničkih inicijativa

Ako si učenik, mi te učimo kako da razviješ ideju za svoj biznis, upravljaš svojom kompanijom kao i novcem koji ti ona donosi.

Ako si nastavnik, olakšaćemo ti kako da preneseš znanje koje je neophodno da bi se kod mladih razvio osjećaj za preduzetništvo i finansijska pismenost.